Vyhledávání


Kontakt

Fit studio Mnichovice
Masarykovo náměstí
Mnichovice
251 64

Tel. : 775 250 506

E-mail: karolinakucerova@seznam.cz

NABÍDKA SLUŽEB NAŠEHO FYZIOTERAPEUTA

PhDr., Mgr. Bc. Barbora Anderlová 

Individuální léčebná tělesná výchova- terapie sestavená na míru dle konkrétních obtíží, které nacházíme během vstupního vyšetření. Nejčastějšími problémy bývají bolestivost kloubù, páteře, svalù, vazivových tkání, vadné držení těla, přetížení a na druhé straně oslabení určitých svalových skupin, poruchy funkce a struktury pohybového aparátu- výhřezy plotének, degenerativní změny kloubù, atd.

 

Masáže - sportovní, vazivové, terapie měkkých tkání, masáž plosky nohou, relaxační masáže hlavy, liftingové masáže oblièeje

 

Terapie funkčních poruch dle Lewita – na základě vyšetření pohybového systému se určí segmenty, které mají sníženou pohyblivost. Vhodnou manipulační léčbou měkkých tkání, mobilizacemi, postizometrickým cvičením aj. lze obnovit jejich omezenou pohyblivost a bolestivost.

 

Metodika Ludmily Mojžíšové – zahrnuje sadu deseti přesnì daných a sestavených cvikù a následných mobilizací, jejichž hlavní funkcí je ovlivnìní funkéních poruch v oblasti žeber, pánve, páteře. Zaměřuje se především na poruchy související s bolestivostí bederní páteře kostrče. Využívá se např. u funkční sterility žen, bolestí zad, skoliózách, inkontinencích apod.

 

Vojtova metoda – využíváme u dětí i dospělých, např. při opožděném psychomotorickém vývoji kojencù případně u vybraných neurologických a ortopedických onemocnění. Cílem metody je osvojení základního pohybového stereotypu prostřednictvím tzv. reflexního plazení a otáčení.

 

Škola zad – terapeutický program, který má za cíl odstranit pohybové chyby, které vykonáváme při běžných činnostech (nesprávné držení těla, zvedání břemen, chyby při stání nebo sezení, práce s PC).

 

Psychosomatický přístup – využívá se zejména v situacích, kdy se psychické problémy projevují určitými somatickými potížemi, často však bez jasného objektivního nálezu.

 

Dechová cvičení dětí i dospělých - uvolňující dechová cvičení určená především k relaxaci přetížených svalových skupin a aktivaci oslabených svalových částí.

 

Gynekologie a porodnictví - LTV těhotných, předporodní pohybová příprava, poporodní a pooperační cvičení, léčebná pohybová výchova inkontinencí a některých typù sexuálních dysfunkcí

 

Metodika Arnolda Kegela- technika posilování pánevní oblasti, založená na trénování kontrakcí svaloviny pánevního dna v různých pozicích, technika je vhodná pro ženy i muže a je využívána pøi inkontinenci, ale i poruchách sexuálních funkcí mužù i žen.

Objednání vždy po telefoní domluvě : 777 311 676